Daftar Hakim

Torowa Daeli, SH.,MH.

Jabatan
Ketua
Jenis Kelamin
Laki-laki
Agama
Kristen
Pendidikan
S2
Pangkat / Golongan
Pembina Utama Madya / IV d
NIP
19620808 198612 1 001

Supomo, SH., MH

Jabatan
Hakim
Jenis Kelamin
Laki-laki
Agama
Islam
Pendidikan
S2
Pangkat / Golongan
Pembina Utama Madya IV/ d
NIP
19591129 198702 1 001

Sri Widiyastuti, SH.KN.

Jabatan
Hakim
Jenis Kelamin
Perempuan
Agama
Islam
Pendidikan
S2
Pangkat / Golongan
Pembina Utama Muda/IV d
NIP
196004141988032002

Mangapul Girsang, SH.

Jabatan
Hakim
Jenis Kelamin
Laki-laki
Agama
Kristen
Pendidikan
S1
Pangkat / Golongan
Pembina Utama Madya/ IV/d
NIP
196111241986121001

Dwi Prapti Maryudiati, SH.

Jabatan
Hakim
Jenis Kelamin
Perempuan
Agama
Islam
Pendidikan
S1
Pangkat / Golongan
Pembina Utama Madya/IV d
NIP
19621123 198612 2 001

Mula Pangaribuan, SH.,MH.

Jabatan
Hakim
Jenis Kelamin
Laki-laki
Agama
Kristen
Pendidikan
S2
Pangkat / Golongan
Pembina Utama Madya/IV d
NIP
19600815 198612 1 001

Maximianus Daru Hermawan, SH.

Jabatan
Hakim
Jenis Kelamin
Laki-laki
Agama
Kristen
Pendidikan
S1
Pangkat / Golongan
Pembina Utama Madya/IV d
NIP
19580212 198702 1 001

Heru Budyanto, SH., MH

Jabatan
Hakim
Jenis Kelamin
Laki-laki
Agama
Islam
Pendidikan
S2
Pangkat / Golongan
Pembina TK.I / IV b
NIP
19630814 199212 1 003

Pandu Budiono, SH.,MH

Jabatan
Hakim
Jenis Kelamin
Laki-laki
Agama
Islam
Pendidikan
S2
Pangkat / Golongan
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP
196508301992121001

Agus Iskandar, SH., MH

Jabatan
Hakim
Jenis Kelamin
Laki-laki
Agama
Islam
Pendidikan
S2
Pangkat / Golongan
Pembina Utama Madya/IV d
NIP
19580829 198803 1 001